Oralna hirurgija i parodontologija

Oralna hirurgija

Ekstrakcije zuba, hiruška vađenja umnjaka, apikotomije su osnovne intervencije iz ove oblasti stomatologije.

Kod dece često se rade frenektomije(uklanjanje resica) hiruški ili laserom. Kod intervencije laserom oporavak deteta je mnogo brži, a sama intervencija je lakša i bezbolnija.

Parodontologija je grana stomatologije koja leči potporni aparat zuba. Uklanjanje mekih i čvrstih zubnih naslaga kao i parodontološke hiruške intervencije, su usluge koje možete dobiti u našoj ordinaciji.

Zubni kamenac nastaje mineralizacijom mekih zubnih naslaga (zubnog plaka). Najviše se taloži na lingvalnim (unutrašnjim stranama donjih sekutića) i bukalnim (spoljašnjim stranama gornjih molara).

Zubni kamenac se uklanja 1.Ručnim instrumentima ili 2.Ultrazvučnim aparatom.

U sklopu čišćenja zubnog kamenca vrši se kiretaža džepova i uklanjanje mekih naslaga.

Da bi higijena Vaših zuba bila dobra preporučuje se čišćenje kamenca na šest do osam meseci.

Ultrazvučno uklanjanje kamenca - Parodontologija Zubi pre i posle uklanjanja kamenca - Parodontologija.jpg Ekstrakcija zuba - Oralna hirurgija