Naši radovi

Mobilna protetika:

Totalna proteza

Mobilna protetika: Totalna proteza

Osmeh pacijenta sa totalnom protezom

Mobilna protetika: Osmeh pacijenta sa totalnom protezom

Izgled usana pacijenta bez totalne proteze

Mobilna protetika: Izgled usana pacijenta bez totalne proteze

Izgled usana pacijenta sa totalnom protezom

Mobilna protetika: Izgled usana pacijenta sa totalnom protezom

Kombinovani rad:

Pacijent pre početka rada

Pacijent posle završenog rada


Fiksna protetika:

Metalokeramičke krunice:

Pacijent pre početka rada

Metalokeramičke krunice: Pacijent pre početka rada.jpg

Pacijent posle završetka rada

Pacijent pre početka rada

Metalokeramičke krunice: Pacijent pre početka rada.jpg

Pacijent posle završetka rada

Metalokeramičke krunice: Pacijent posle završetka rada.jpg

Pacijent pre početka rada

Metalokeramičke krunice: Pacijent pre početka rada.jpg

Metalokeramičke krunice: Pacijent pre početka rada.jpg

Pacijent posle završenog rada

Metalokeramičke krunice: Pacijent posle završenog rada.jpg

Metalokeramičke krunice: Pacijent posle završenog rada.jpg

Bezmetalne krunice:

Pacijent pre početka rada

Bezmetalne krunice: Pacijent pre početka rada.jpg

Pacijent posle završenog rada

Pacijent pre početka rada

Bezmetalne krunice: Pacijent pre početka rada.jpg

Pacijent posle završenog rada

Pacijent pre početka rada

Bezmetalne krunice: Pacijent pre početka rada.jpg

Pacijent posle završenog rada

Bezmetalne krunice: Pacijent posle završenog rada