Protetika i implantologija

Protetika je grana stomatologije koja rehabilituje bezube i krezube vilice i uspostavlja pravilne međuvilične odnose. U zavisnosti od broja izgubljenih zuba u ordinaciji se rade fiksni i mobilni radovi.

Protetika Implantologija Vračar Beograd

Fiksni radovi

1. Metalokeramičke krune i mostovi su nadoknade koje se postavljaju na obrušene zube. Mogu biti pojedinačne (solo), ili spojene (povezane) pa čine jednu celinu most. U slučaju da su zubi parodontopatični, ili ako neki od zuba u vilici nedostaju prave se mostovi. Kod metalokeramičkih nadoknada baza krune koja ide na zub je metal, na koji se peče keramika u odgovarajućoj boji. Ova vrsta nadoknade radi se više od trideset godina i postiže dobre statičke i estetske rezultate.

2. Bezmetalna keramika je nova vrsta keramike koja ima dovoljnu tvrdoću da joj nije potrebna metalna baza. Kompletna kruna je keramička i postiže najbolje estetske rezultate.
Bezmetalne krune imaju bolje estetske rezultate, pa se češće rade u prednjoj regiji.

3. Viniri su ljuspice koje se postavljaju na prednje povrsine prednjih zuba. Mogu biti kompozitne ili keramičke. Imaju određene indikacije, a dobro su rešenje kod zatvaranja dijastema (razmaka) između prednjih zuba ili kod loše mineralizacije prednjih zuba gde je estetika puno narušena.

Fiksni rad most-Protetika

Mobilne nadoknade

Kada pacijent nema u ustima dovoljan broj zuba da napravi most ili nema mogućnosti da ugradi implante rešenje nalazimo u mobilnim nadoknadama:

1. Totalne proteze-su nadoknade koje se rade pacijentima koji nemaju ni jedan zub u vilici. Dobra totalna proteza postiže dobre estetske i funkcionalne rezultate.

2. Parcijalne proteze mogu biti akrilatne ili skeletirane. Skeletirane proteze u kombinaciji sa krunicama postižu potpunu rehabilitaciju međuviličnih odnosa. Pacijenti dobijaju pun osmeh i lepe zube.

Implantologija je najmlađa oblast stomatologije, nastala kao potreba ljudi da nadoknade izgubljene zube na najkomforniji način. Nakon ugradnje implanata i pravljenja mostova na njima pacijent postiže najpravilniju korekciju međuviličnih odnosa.

U ordinaciji se ugrađuju sledeći implanti:

  1. Strauman
  2. Bicon
  3. Nobel
  4. Alfa bio

Svi proizvođači su poznati svetski brendovi.

Pacijenti koji ugrade implante mogu da rade proteze na implantima, ili krunice i mostove uzavisnosti od toga koliko su implanata ugradili i na kojim mestima u vilici.

Krunice i mostovi na implantima su fiksne nadoknade. Da bi takav protetski rad dugo trajao potrebno je da pacijent redovno održava higijenu i da na šest meseci dolazi kod svog stomatologa na kontrolni pregled i ultrazvučno skidanje kamenca.

Proteze na implantima su nadoknade koje ugrađeni implanti drže fiksirano u ustima. Takve proteze se svakodnevno skidaju radi redovnog pranja. Kontrole su obavezne i kod ovih pacijenata.

Implantologija
Određivanje boje za protetski rad - Protetika
Proteza na implantima - Implantologija
Protetika
Skeletirana proteza - Protetika